پوستر هفته بسیج

 

 

 

پوستر های هفته بسیج در ابعاد 80*35 طراحی گردیده است که شامل  

شاخصه های بسیج از منظر مقام معظم رهبری می باشد.

این مجموعه بصورت پلات و لمینیت و بنر قابل عرضه می باشد.

 

قیمت پلات و لمینیت : هر عدد 10 هزار تومان

قیمت بنر: هر عدد  5 هزار تومان