مجموعه دفاع مقدس

مجموعه دفاع مقدس

 

مجموعه پوسترهای سرداران دفاع مقدس شامل فرازی از وصیتنامه،به همراه تاریخ و محل شهادت شهید است.

این مجموعه در ابعاد A4 , A3 , 50*70 و 100*70 به صورت پلات و لمینیت(پرس شده) قابل عرضه می باشد.

 

تذکر: این مجموعه به صورت بنر یا پلات لمینیت در ابعاد 200*90 نیز آماده چاپ می باشد.

قیمت بنر 200*90 : هر عدد 12هزار تومان

قیمت پلات و لمینیت 200*90 : هر عدد 50 هزار تومان 

قیمت پایه استند 200*90 درجه 1 : هر عدد 25000 تومان

قیمت A4:  هر عدد 3000 تومان

قیمت A3:  هر عدد 6000 تومان

قیمت 50*70:  هر عدد 10000 تومان

قیمت 100*70 : هر عدد 20000 تومان

 

قیمت A4 با تخته شاسی:  هر عدد 12000 تومان

قیمت A3با تخته شاسی:  هر عدد 18000 تومان

قیمت 50*70 با تخته شاسی : هر عدد 35000 تومان

قیمت 100*70 با تخته شاسی : هر عدد 70000 تومان

 

 پیشنهاد: سفارش دهنده می تواند به تعداد 10 عدد قاب فنری به همراه این مجموعه را سفارش داده و با نصب

قابهای فنری در جاهای مختلف محیط کاری خود ، هر بار از یک پوستر استفاده نماید .

 

قیمت قاب فنری A3: هر عدد  12000 تومان

قیمت قاب فنری 50*70: هرعدد 20000 تومان

قیمت قاب فنری 100*70: هرعدد 25000 تومان

 

کد D 01

کد D 02

کد D 03

کد D 04

کد D 05

کد D 06

کد D 07

 

کد D 08

 

کد D 09

کد D 10

کد D 11

کد D 12

کد D 13

کد D 14

کد D 15

کد D 16

کد D 17

کد D 18

کد D 19

کد D 20

 

کد D 21

کد D 22

کد D 23

کد D 24

کد D 25

کد D 26

کد D 27

کد D 28