پوستر حجاب 1

 

مجموعه پوسترهای حجاب در سایز A4 ،  A3 و 100*70 قابل ارائه می باشند که معمولا بصورت پلات و لمینبت 

بدلیل استحکام بالا ، عرضه می گردد.

پوسترهای با نام موسسه سفارش دهنده نیز قابل عرضه می باشد.

تذکر: اضافه کردن نام موسسه به طرح هزینه ای ندارد.

قیمت A4:  هر عدد 3000 تومان

قیمت A3:  هر عدد 6000 تومان

قیمت 50*70:  هر عدد 10000 تومان

قیمت 100*70 : هر عدد 20000 تومان

 

قیمت A4 با تخته شاسی:  هر عدد 12000 تومان

قیمت A3با تخته شاسی:  هر عدد 18000 تومان

قیمت 50*70 با تخته شاسی : هر عدد 35000 تومان

قیمت 100*70 با تخته شاسی : هر عدد 70000 تومان

 

 پیشنهاد: سفارش دهنده می تواند به تعداد 10 عدد قاب فنری به همراه این مجموعه را سفارش داده و با نصب

قابهای فنری در جاهای مختلف محیط کاری خود ، هر بار از یک پوستر استفاده نماید .

 

قیمت قاب فنری A3: هر عدد  12000 تومان

قیمت قاب فنری 50*70: هرعدد 20000 تومان

قیمت قاب فنری 100*70: هرعدد 25000 تومان

 

     

کد h 01                                                                  کد h 02

  

کد h 03                                                                  کد h 04

  

کد h 05                                                                  کد h 06

  

کد h 07                                                                  کد h 08

  

کد h 09                                                                  کد h 10

 

 

بنرهای حجاب

 

بنرهای حجاب در ابعاد 100*70 و 200*90 عرضه می گردد

 

قیمت بنر 100*70:  8 هزار تومان

قیمت بنر 90*200: 15 هزار تومان

 

قیمت پلات و لمینیت 200*90 : هر عدد 50 هزار تومان 

 

نام موسسه ، با درخواست سفارش دهنده زیر بنرهای اضافه می گردد

تذکر: اضافه کردن نام موسسه زیر بنر ها رایگان می باشد.

 

قیمت پایه استند 200*90 فلکه ای درجه 1 : هر عدد 25000 تومان

 

کد h 11