پوستر حجاب 2

 

مجموعه پوسترهای حجاب در سایز A4 ،  A3 و 100*70 قابل ارائه می باشند که معمولا بصورت پلات و لمینبت 

بدلیل استحکام بالا ، عرضه می گردد.

پوسترهای با نام موسسه سفارش دهنده نیز قابل عرضه می باشد.

تذکر: اضافه کردن نام موسسه به طرح هزینه ای ندارد.

قیمت A4:  هر عدد 3000 تومان

قیمت A3:  هر عدد 6000 تومان

قیمت 50*70:  هر عدد 10000 تومان

قیمت 100*70 : هر عدد 20000 تومان

 

قیمت A4 با تخته شاسی:  هر عدد 12000 تومان

قیمت A3با تخته شاسی:  هر عدد 18000 تومان

قیمت 50*70 با تخته شاسی : هر عدد 35000 تومان

قیمت 100*70 با تخته شاسی : هر عدد 70000 تومان

 

 پیشنهاد: سفارش دهنده می تواند به تعداد 10 عدد قاب فنری به همراه این مجموعه را سفارش داده و با نصب

قابهای فنری در جاهای مختلف محیط کاری خود ، هر بار از یک پوستر استفاده نماید .

 

قیمت قاب فنری A3: هر عدد  12000 تومان

قیمت قاب فنری 50*70: هرعدد 20000 تومان

قیمت قاب فنری 100*70: هرعدد 25000 تومان

 

 

 

 

0001                                                                            0002

 

0003                                                                             0004

 

0005                                                                          0006

 

0007                                                                           0008

 

0009                                                                              0010