خطا
  • قالب انتخابی قابل نمایش نسیت لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

لوازم التحریر

 برای دریافت لیست قیمت اینجا کلیک نمائید.

                                        

                                              زونکن عطف 15 سانت

                                                     با ظرفیت 40 پوشه ثبت نام

                                                           قیمت: 6000 تومان

                

 

       کاور A4                                         دی وی دی خام                             سی دی خام

    قیمت: 6000 تومان                              قیمت: 800 تومان                          قیمت: 400 تومان

                    

      ماژیک وایت برد اسنومن             سون منکنه کوچک                       دستگاه منگنه کانگرو            سوزن منگنه بزرگ

      قیمت : هر عدد 1350              قیمت : هر عدد 800                      قیمت:                             قیمت: 1000 تومان

 

                  

 

 لاک غلط گیر C-Class                                      ماژیک فسفری                       خوکار کنکو رنگی

قیمت: 1900 تومان                                          قیمت: 1500                             قیمت: 1000

                  

 پوشه دکه دار A4                                                ماژیک سی دی                                           قیچی 

 قیمت: 600 تومان                                             قیمت: 1700 تومان                                 قیمت:  6000 تومان

 

               

 

      تخته پاکن وایت برد                       ماژیک 350                  ماژیک 600 اسنومن                      ماژیک 450 اسنومن       

    قیمت: 1500 تومان                      قیمت: 1350 تومان             قیمت: 4500 تومان                       قیمت: 3500 تومان

       

کلیر بوک  پاپکو                               زونکن پاپکو A4                            چسب ماتیکی                         پونز رنگی

قیمت:                                   قیمت:   9000 تومان                        قیمت: 1900 تومان                قیمت: 700 تومان

                     

 

         تخته وایت برد 1.5 و 2 متر            چسب شیشه ای                 چسب پهن                       سوزن منگنه

    قیمت:                                         قیمت: 800 تومان            قیمت: 4500 تومان              قیمت:  1300 تومان

                  

 

               

 خط کش فلزی 50 سانتی                       پایه چسب 1000

    قیمت:  4500 تومان                          قیمت: 4500 تومان