نمونه کار کتیبه

نمازخانه ادارات و مدارسی که تابحال توسط گروه تبلیغات عرفان با کتیبه های طرح کاشی مجهز شده اند عبارتنداز:

1- دفتر مرکزی روزنامه همشهری

2- شهرداری مرکزی اسلامشهر 

3- دانشگاه آزاد صوفیان آذربایجان غربی

4- مدارس سطح اسلامشهر و ...

نمازخانه دفتر مرکزی روزنامه همشهری

نمازخانه دفتر مرکزی روزنامه همشهری

نمازخانه دفتر مرکزی روزنامه همشهری

دبیرستان امام خمینی

نمازخانه هنرستان کاردانش شهید اصغری

نمازخانه دبیرستان دخترانه ام البنین(س)

نمازخانه دبیرستان دخترانه ام البنین(س)