چاپ سی دی

  سی دی با نام و طرح اختصاصی

چاپ طرح با نظر سفارش دهنده پس از تایید روی سی دی بصورت مستقیم چاپ می شود

مزایا:

1- با چاپ مستقیم روی سی دی دیگر نیاز به چاپ لیبل بصورت و نصب روی سی دی نمی باشد 

2- پایین بودن قیمت تمام شده سی دی و چاپ از چاپ لییل و چسباندن آن روی سی دی 

3- طراحی با نظر و سلیقه سفارش دهنده انجام می شود.

 

قیمت سی با چاپ تا 200 عدد: هر عدد 700 تومان 

قیمت سی با چاپ تا 500 عدد: هر عدد 650 تومان 

 قیمت سی با چاپ تا 1000 عدد: هر عدد 600 تومان

 

قیمت دی وی دی با چاپ تا 200 عدد: هر عدد 900 تومان 

قیمت دی وی دی با چاپ تا 500 عدد: هر عدد 850 تومان  

 قیمت دی وی دی با چاپ تا 1000 عدد: هر عدد 800 تومان

 

نمونه ای از طرح سی دی