سر درب کلاس

 

سردرب پس از طراحی ،چاپ و لمینیت (پرس) شده و روی تخته MDF 

8 میل نصب می گردد. اندازه این تابلو به دلخواه مشتری در ابعاد A4 و A5 تولید می گردد و 

توسط دو پیش قلابی که در بالای تابلو وصل می شود به پایه کشویی که قبلا روی دیوار نصب شده است

آویخته می شود. این تابلو بصورت دو رو و تک رو قابل ارانه می باشد.

از مزایای این تابلو قابلیت جابجایی آن روی پایه کشویی و همچنین تعویض رویه آن می باشد.

 

نمونه اجرا شده:

 

نمونه سر درب های طراحی شده:

 ,