درب کلاس

در مدارس با توجه به اینکه درب کلاسها مدام  در دسترس بچه بوده و دچار آسیب دیدگی و زخمی شدن

آنها می گردد  پیشنهاد ما برای مدراس نصب بنر روی درب ها با طرح های پیشنهادی زیر می باشد

                       

                 مزایا:

                        1- طراحی بنر ها طبق نظر مدیر و مسئولین مدرسه

                        2- نصب سریع و راحت روی درب کلاس در کوتاهترین زمان

                        3- اجرای طرح بدون آسیب رساندن به درب و تغییر شکل و یا رنگ درب

                        4- امکان تعوییض طرح ها بدون خرابی و در کوتاه ترین زمان

                        5- با نشاط کردن محیط آموزشی

                        6- هزینه بسیار مناسب در برابر نقاشی کردن 

                        7- دقت بسیار بالا  چاپ طرح نسبت به طراحی درب ها توسط نقاش

 

     

   01                                       02                                                          03 

   

04                                               05                                                   06