چارت شورای دانش آموزی

معرفی شوراهای دانش آموزی و ساختار و وظایف آن

اهداف تشکیل شورا های دانش آموزی:

     الف) تشکل شورا به منظور تصدی گری، شامل اهداف:
۱ـ آماده سازی دانش آموزان برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی
۲ـ استفاده از توانمندی های مختلف دانش آموزان به مثابه منابع انسانی در اجرای برنامه های درسی
۳ـ ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت دانش آموزان
۴ـ تمرین کار گروهی و آمادگی دانش آموزان برای ایجاد سازمانهای کار آفرین
۵ ـ صرفه جویی در هزینه های نیروی انسانی موظف
۶ ـ ایجاد حس رقابت بین کلاس ها در امر مشارکت در کارهای مدرسه ( فاستبقوا الخیرات )
۷ ـ کاهش فاصله بین مسئولین و دانش آموزان و حذف فاصله کلاس و دفتر
   

  ب)  تشکل شورا در عرصه اندیشه ورزی شامل اهداف:
۱ـ شناسایی نقاط قوت و ضعف دبیرستان از دید دانش آموزان ( باز خوردگیری )
۲ـ مشارکت در شناخت نیاز های روز آمد دانش آموزان( ایده یابی و تصمیم سازی )
۳ـ رهیافت اجرائی جهت رفع نیازهای فوق ( تصمیم گیری )
۴ـ مشارکت در جمع آوری تجارب دیگران
۵ ـ تقویت بنیه اندیشه ورزی دانش آموزان
۶- هم سوسازی دانش آموزان با سیاست های مدیریت

 

چارت تشکیلاتی شورای های دانش آموزی

چارت سازمانی شورای دانش آموزی , سازمان دانش آموزی, بنر دانش آموزی ,چارت تشکیلاتی سازمان دانش آموزی,  اهداف شورای دانش آموزی, طرح شورای دانش آموزی

ابعاد: 100*70

 خرید و دانلود فایل با کیفیت طرح بالا