خطا
  • قالب انتخابی قابل نمایش نسیت لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

قانون حمایت از کارکنان

قانون حمایت از کارمندان و کارکنان دولت 

 

طرح آماده قانون حمایت از کارمندان و کارکنان دولت بصورت بنر یا پلات و لمینیت 

قابل عرضه می باشد.

چاپ طرح با نام مدرسه نیز امکان پذیر می باشد.

 

اندازه 200*80

اندازه : 100*70 افقی

   

اندازه 100*70 عمودی                                          اندازه 200*90 (استندی)