منشور حجاب

منشور عمکلرد عفاف و حجاب

ابعاد 200*90 سانتی متر

جنس : بنر

قابل چاپ بصورت پلات و لمینیت 

 

 

 

منشور عمکلرد عفاف و حجاب

  

منشور حجاب در ابعاد 70*100 طراحی شده و بصورت تخته شاسی عرضه می گردد.

 

 

میثاق نامه حجاب و عفاف فرهنگیان

 

میثاق نامه حجاب و عفاف دانش آموزان

  

میثاق نامه حجاب و عفاف  اولیاء