پوشه کار

 

این سایت دیگر به روز نمی شود لطفا به سایت فروشگاهی مدرسه یار مراجعه فرمائید

 

 

 

پوشه کار دانش آموزی

 

تعریف پوشه کار (کار پوشه ، کارنما ، سنجش پرونده ای ، پوشه عملکرد) :

پوشه کار عبارت است از مجموعه ای از نمونه کارهای دانش آموزان که در جریان یاددهی–

یادگیری هدفمند جمع آوری گشته ،آگاهانه انتخاب گردیده و منظم سازماندهی شده و بیانگر

میزان تلاش ، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان است و همچون آلبومی تصاویر گوناگون و در

مسیـر رشد دانستـن ، توانـستن و به کار بستن دانـش آمـوزان را در مـراحل مختلف فــرآیند

یاددهی – یادگیری به نمایشو قضاوت می گذارد ، که به معلم ، دانش آموز و والدین هنگام

بررسی و مشاهده ی آن ، اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهد تا بر اساس تلاش ها ،

فعالیت ها و اقدامات خود را پیگیری نمایند . ضرورت استفاده از پوشه کار : - به دانش آموز

امکان می دهد تا شاهد رشد و پیشرفت خود باشد . - فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را

به دانش آموز می دهد . - دانش آموز از طریق ارائه ی پوشه کار فرصت پیدا می کند تا میزان

توانایی ها و دانش خود را مستندکند 

 

 پوشه کار دانش آموزی بصورت کلاسور طراحی شده تا براحتی بتوان به تعداد دلخواه 

کاور A4 داخل آن قرار داد. برای هر درس طرح جداگانه طراحی شده تا هر بخش بطور

مجزا مشخص شود.

 

  پوشه کار مدرسه, نمونه کار مدارس, نمونه پوشه کار, پوشه ارزشیابی, نمونه پوشه ارزشیابی, پوشه کار ارزشیابی تحصیلی, فروش پوشه کار ارزشیابی, فرم ارزشیابی دانش آموزی, پوشه کار دانش آموزی, فرم ارزشیابی دانش آموزیکار پوشه, کارنما, سنجش پرونده ای, پوشه عملکرد, دانلود صفحات داخل پوشه کار, دانلود فرم ارزشیابی پوشه کار, پوشه کار و کار پوشه, طرح پوشه کار, جلد پوشه کار, پوشه کار ابتدایی

مشخصات پوشه کار:

1- جنس رویه از کاغذ 160 گرم تولید شده و دارای سلفون براق می باشد

که مانع از کثیف شدن سطح پوشه کار و زیبایی دو چندان آن می شود

2- قفل داخل پوشه خارجی و باکیفیت می باشد

3- برای هر درس بصورت جداگانه صفحاتی طراحی گردیده است تا هر بخش

در پوشه مشخص باشد

4- صفحات جدا کننده در پوشه کار به صورت اندیکس دار تولید شده اند تا

دانش آموز بتواند در یک نگاه به بخش مورد نظر خود دسترسی پیدا کند

5- جنس صفحات هر درس از مقوای 300 گرم و با کیفیت می باشد.

6- دارای صفحه مشخصات و شرح حال دانش آموز بصورت رنگی

7- دارا بودن فرم های ارزشیابی والدین، فهرست محتوی

8- تعداد موجود در هر کارتن 10 عدد

 

 

صفحات جدا کننده پوشه کار:

 

پوشه کار مدرسه, نمونه کار مدارس, نمونه پوشه کار, پوشه ارزشیابی, نمونه پوشه ارزشیابی, پوشه کار ارزشیابی تحصیلی, فروش پوشه کار ارزشیابی, فرم ارزشیابی دانش آموزی, پوشه کار دانش آموزی, فرم ارزشیابی دانش آموزیکار پوشه, کارنما, سنجش پرونده ای, پوشه عملکرد, دانلود صفحات داخل پوشه کار, دانلود فرم ارزشیابی پوشه کار, پوشه کار و کار پوشه, طرح پوشه کار, جلد پوشه کار, پوشه کار ابتدایی

     پوشه کار مدرسه, نمونه کار مدارس, نمونه پوشه کار, پوشه ارزشیابی, نمونه پوشه ارزشیابی, پوشه کار ارزشیابی تحصیلی, فروش پوشه کار ارزشیابی, فرم ارزشیابی دانش آموزی, پوشه کار دانش آموزی, فرم ارزشیابی دانش آموزیکار پوشه, کارنما, سنجش پرونده ای, پوشه عملکرد, دانلود صفحات داخل پوشه کار, دانلود فرم ارزشیابی پوشه کار, پوشه کار و کار پوشه, طرح پوشه کار, جلد پوشه کار, پوشه کار ابتدایی

 پوشه کار مدرسه, نمونه کار مدارس, نمونه پوشه کار, پوشه ارزشیابی, نمونه پوشه ارزشیابی, پوشه کار ارزشیابی تحصیلی, فروش پوشه کار ارزشیابی, فرم ارزشیابی دانش آموزی, پوشه کار دانش آموزی, فرم ارزشیابی دانش آموزیکار پوشه, کارنما, سنجش پرونده ای, پوشه عملکرد, دانلود صفحات داخل پوشه کار, دانلود فرم ارزشیابی پوشه کار, پوشه کار و کار پوشه, طرح پوشه کار, جلد پوشه کار, پوشه کار ابتدایی      پوشه کار مدرسه, نمونه کار مدارس, نمونه پوشه کار, پوشه ارزشیابی, نمونه پوشه ارزشیابی, پوشه کار ارزشیابی تحصیلی, فروش پوشه کار ارزشیابی, فرم ارزشیابی دانش آموزی, پوشه کار دانش آموزی, فرم ارزشیابی دانش آموزیکار پوشه, کارنما, سنجش پرونده ای, پوشه عملکرد, دانلود صفحات داخل پوشه کار, دانلود فرم ارزشیابی پوشه کار, پوشه کار و کار پوشه, طرح پوشه کار, جلد پوشه کار, پوشه کار ابتدایی

پوشه کار مدرسه, نمونه کار مدارس, نمونه پوشه کار, پوشه ارزشیابی, نمونه پوشه ارزشیابی, پوشه کار ارزشیابی تحصیلی, فروش پوشه کار ارزشیابی, فرم ارزشیابی دانش آموزی, پوشه کار دانش آموزی, فرم ارزشیابی دانش آموزیکار پوشه, کارنما, سنجش پرونده ای, پوشه عملکرد, دانلود صفحات داخل پوشه کار, دانلود فرم ارزشیابی پوشه کار, پوشه کار و کار پوشه, طرح پوشه کار, جلد پوشه کار, پوشه کار ابتدایی     

معلمان ابتدايي پوشه كار مراحل پوشه كار ارزش يابي كيفي توصيفي معلمان پرتلاش برترين پوشه كار علوم تربيتي اموزش ابتدايي پوشه کار ابتدایی پوشه کار اول ابتدایی پوشه کار دوم ابتدایی پوشه کار سوم ابتدایی پوشه کار چهارم ابتدایی پوشه کار پنجم ابتدایی پوشه کار ششم ابتدایی ابتدایی پوشه کار سال اول  پوشه کار سال دوم  پوشه کار سال سوم  پوشه کار سال چهارم  پوشه کار سال پنجم  پوشه کار نمونه ی ابتدایی  نمونه پوشه کار ابتدایی  نمونه پوشه کار اول ابتدایی نمونه پوشه کار دوم ابتدایی نمونه پوشه کار سوم ابتدایی نمونه پوشه کار چهارم ابتدایی نمونه پوشه کار پنجم ابتدایی     معلمان ابتدايي پوشه كار مراحل پوشه كار ارزش يابي كيفي توصيفي معلمان پرتلاش برترين پوشه كار علوم تربيتي اموزش ابتدايي پوشه کار ابتدایی پوشه کار اول ابتدایی پوشه کار دوم ابتدایی پوشه کار سوم ابتدایی پوشه کار چهارم ابتدایی پوشه کار پنجم ابتدایی پوشه کار ششم ابتدایی ابتدایی پوشه کار سال اول  پوشه کار سال دوم  پوشه کار سال سوم  پوشه کار سال چهارم  پوشه کار سال پنجم  پوشه کار نمونه ی ابتدایی  نمونه پوشه کار ابتدایی  نمونه پوشه کار اول ابتدایی نمونه پوشه کار دوم ابتدایی نمونه پوشه کار سوم ابتدایی نمونه پوشه کار چهارم ابتدایی نمونه پوشه کار پنجم ابتدایی

خرید و دریافت فایل صفحات داخل پوشه کار با کیفیت بالا

معلمان ابتدايي پوشه كار مراحل پوشه كار ارزش يابي كيفي توصيفي معلمان پرتلاش برترين پوشه كار علوم تربيتي اموزش ابتدايي پوشه کار ابتدایی پوشه کار اول ابتدایی پوشه کار دوم ابتدایی پوشه کار سوم ابتدایی پوشه کار چهارم ابتدایی پوشه کار پنجم ابتدایی پوشه کار ششم ابتدایی ابتدایی پوشه کار سال اول  پوشه کار سال دوم  پوشه کار سال سوم  پوشه کار سال چهارم  پوشه کار سال پنجم  پوشه کار نمونه ی ابتدایی  نمونه پوشه کار ابتدایی  نمونه پوشه کار اول ابتدایی نمونه پوشه کار دوم ابتدایی نمونه پوشه کار سوم ابتدایی نمونه پوشه کار چهارم ابتدایی نمونه پوشه کار پنجم ابتدایی

 


برای سفارس می توانید با شماره تلفن های

56366898-021 و 09126170313

تماس حاصل فرمایید  همچنین می توانید بصورت تلگرام با

شماره 09126170313 ارتباط برقرارنموده و

سفارش خود را ثبت نمایید.

 

قیمت پوشه کار:    هزار تومان 

 

 

 

خرید بالای 50 عدد 10 درصد تخفیف

و هزینه حمل در شهر تهران رایگان

 

    نحوه ارسال برای شهرستانها:

    پس از ثبت سفارش ، فاکتور صادر شده  و بصورت ایمیل یا تلگرام برای سفارش دهنده ارسال

    می گردد و پس از پرداخت فاکتور، سفارش بوسیله باربری ارسال خواهد شد که هزینه ارسال

    هر کارتن(حاوی 10 عدد پوشه کار) به تمامی نقاط کشور، حدود 6 هزار تومان می باشد.

      

برای عضویت در کانال تلگرامی مدرسه یار روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

telegram.me/madresehyar

 

 

 

این سایت دیگر به روز نمی شود لطفا به سایت فروشگاهی مدرسه یار مراجعه فرمائید