خطا
  • قالب انتخابی قابل نمایش نسیت لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

کارت تشویق نماز

 کارت تشویق نماز

این کارت از جنس مقوای 250 گرم می باشد که قابل نوشتن با خودکار می باشد 

اندازه کارت : 9.6*4.8

این کارت در تعداد 1000 عدد  با نام مدرسه چاپ می شود

قیمت کارت (1000 عدد): 50 هزار تومان

کارت تشویق نماز,  نمونه کارت تشویق نماز ,مدرسه یار ,کارت نماز ,نماز ,شرکت در نماز ,اهمیت نماز , کارت نماز ابتدایی ,کارت اختصاصی نماز

کد 01

کارت تشویق نماز,  نمونه کارت تشویق نماز ,مدرسه یار ,کارت نماز ,نماز ,شرکت در نماز ,اهمیت نماز , کارت نماز ابتدایی ,کارت اختصاصی نماز

کد 02

کارت تشویق نماز,  نمونه کارت تشویق نماز ,مدرسه یار ,کارت نماز ,نماز ,شرکت در نماز ,اهمیت نماز , کارت نماز ابتدایی ,کارت اختصاصی نماز

کد 03

کارت تشویق نماز,  نمونه کارت تشویق نماز ,مدرسه یار ,کارت نماز ,نماز ,شرکت در نماز ,اهمیت نماز , کارت نماز ابتدایی ,کارت اختصاصی نماز

کد 04