کارت سرویس

  

کارت سرویس مدارس در ابعاد 10*7  با نام  و مشخصات دلخواه مدرسه طراحی و چاپ می گردد

 

حداقل تیراژ قابل سفارش  با نام مدرسه 1000 عدد است.

 

جنس کارت از کاغذ کتان و  به آسانی قابل نوشتن می باشد .

 

جنس کارتها از کتان بوده و قابل نوشتن می باشد