کارت سرویس

  

کارت سرویس مدارس در ابعاد 10*7  با نام  و مشخصات دلخواه مدرسه طراحی و چاپ می گردد

 

جنس کارت از کاغذ کتان و  به آسانی قابل نوشتن می باشد .

 

بسته 100 عددی: 4000 تومان

 

جنس کارتها از کتان بوده و قابل نوشتن می باشد