دعوتنامه اولیاء

دعوتنامه اولیاء

دفترچه دعوتنامه اولیاء و مربیان بصورت چاپ 4 رنگ و در بسته های 100 عددی عرضه می گردد.

                             مزایا:

1- دارا بودن پرفراژ جهت  آسان جدا شدن از ته چک 

2- برابر بودن قیمت تمام شده با قیمت چاپ بصورت سیاه و سفید

3- آزاد بودن موضوع دعوت از اولیاء

4- داشتن ته چک برای بررسی موضوع در آینده 

5- قابلیت چاپ بصورت اختصاصی با نام مدرسه و متن مورد نظر مدیر

  **** قیمت بسته 50 برگی: 3000 تومان **** 

این محصول به صورت اختصاصی با نام مدرسه نیز قابل انجام است.

20 بسته با چاپ اختصاصی    بسته ای 4000 تومان

40 بسته با چاپ اختصاصی    بسته ای 3500 تومان