رضایت نامه اولیاء

رضایت نامه اردو در سایز A5  طراحی و آماده گردیده است که مطابق نمون برگ

اداره آموزش و پرورش می باشد 

جنس آن از کاغذ تحریر 80 گرمی است و قابل نوشتن و در صورت داشتن فایل محصول قابل تکثیر 

جهت پرکردن اطلاعات لازم می باشد.

چاپ اختصاصی با نام مدرسه :

1000 عدد                     90.000 تومان

2000 عدد                     120.000 تومان

5000 عدد                    220.000 تومان

 

 

زمان  تحویل سفارش 7 روز کاری می باشد.