طرح تشویقی

 

این سایت دیگر به روز نمی شود لطفا به سایت فروشگاهی مدرسه یار مراجعه فرمائید

 

برای دیدن طرح های جدید طرح تشویقی به سایت مدرسه یار مراجعه فرمائید .

 

طرح تشویقی مخصوص کلاس ها و تخته های اطلاع رسانی مدارس می باشد.

هدف از اجرای این طرح در مدارس تشویق دانش آموزان برتر و ترغیب دانش آموزان برای قرار گرفتن در بین افراد برتر کلاسی/مدرسه ای است.

در هر طرح محل قرار گرفتن عکس/نام دانش آموز در نظر گرفته شده است که متناسب با تعداد مورد نیاز هر کلاس/مدرسه می تواند تغییر کند.

 

کد: 1-306 (طرح دلقک)

ابعاد: 200*100

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید 

کد: 2-306 (طرح فرشته)

ابعاد: 200*100

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

کد 3-306

اندازه : 200*160 سانتی متر

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

 

کد 4-306 (طرح پروانه)

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

کد: 5-306 (طرح زنبور)

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

 

کد: 6-306 (طرح بادبادک)

 

ابعاد: 200*100 سانتی متر

 

 جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

 

 

کد: 7-306 (طرح پاییز)

ابعاد: 200*100 سانتی متر

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

 

 

کد: 8-306 (طرح چتر)

ابعاد: 200*100 سانتی متر

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

 

 

کد: 9-306 (طرح آکواریوم)

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

 

 

 

 

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

طرح های ویژه ی حجاب ، قرآن و عترت

 

     

 

این سایت دیگر به روز نمی شود لطفا به سایت فروشگاهی مدرسه یار مراجعه فرمائید

 

برای دیدن طرح های جدید طرح تشویقی به سایت مدرسه یار مراجعه فرمائید .