خطا
  • قالب انتخابی قابل نمایش نسیت لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

طرح تشویقی

 

این سایت دیگر به روز نمی شود لطفا به سایت فروشگاهی مدرسه یار مراجعه فرمائید

 

برای دیدن طرح های جدید طرح تشویقی به سایت مدرسه یار مراجعه فرمائید .

 

طرح تشویقی مخصوص کلاس ها و تخته های اطلاع رسانی مدارس می باشد.

هدف از اجرای این طرح در مدارس تشویق دانش آموزان برتر و ترغیب دانش آموزان برای قرار گرفتن در بین افراد برتر کلاسی/مدرسه ای است.

در هر طرح محل قرار گرفتن عکس/نام دانش آموز در نظر گرفته شده است که متناسب با تعداد مورد نیاز هر کلاس/مدرسه می تواند تغییر کند.

 

کد: 1-306 (طرح دلقک)

ابعاد: 200*100

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید 

کد: 2-306 (طرح فرشته)

ابعاد: 200*100

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

کد 3-306

اندازه : 200*160 سانتی متر

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

 

کد 4-306 (طرح پروانه)

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

کد: 5-306 (طرح زنبور)

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

 

کد: 6-306 (طرح بادبادک)

 

ابعاد: 200*100 سانتی متر

 

 جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

 

 

کد: 7-306 (طرح پاییز)

ابعاد: 200*100 سانتی متر

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

 

 

کد: 8-306 (طرح چتر)

ابعاد: 200*100 سانتی متر

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

 

 

کد: 9-306 (طرح آکواریوم)

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

کد: 10-306

ابعاد: 150*130 سانتی متر

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

 

 

 

جهت خرید و دانلود فایل عکس با کیفیت چاپ روی دکمه ذیل کلیک نمائید

طرح های ویژه ی حجاب ، قرآن و عترت

 

     

 

این سایت دیگر به روز نمی شود لطفا به سایت فروشگاهی مدرسه یار مراجعه فرمائید

 

برای دیدن طرح های جدید طرح تشویقی به سایت مدرسه یار مراجعه فرمائید .