برنامه هفتگی

 برنامه هفتگی مدارس

این طرح بصورت بنر یا پلات و لمینیت قابل عرضه می باشد.

اندازه معمول این طرح 100*70 می باشد ولی با نظر سفارش دهنده می تواند تغییر یابد. 

 

 

کد 1-304

جهت خرید و دریافت فایل عکس با کیفیت چاپ کلیک کنید

 

کد 2-304

جهت خرید و دریافت فایل عکس با کیفیت چاپ کلیک کنید

 

 

کد 3-304  

جهت خرید و دریافت فایل عکس با کیفیت چاپ کلیک کنید 

 

کد 4-304

 جهت خرید و دریافت فایل عکس با کیفیت چاپ کلیک کنید 

 

 

کد 5-304

 

کد 6-304

 جهت خرید و دریافت فایل عکس با کیفیت چاپ کلیک کنید 

  

کد 7-304

 جهت خرید و دریافت فایل عکس با کیفیت چاپ کلیک کنید 

  

 

کد 8-304 

 جهت خرید و دریافت فایل عکس با کیفیت چاپ کلیک کنید 

 

 

کد 9-304 

 

کد 15-304 (اندازه این طرح 100*100 می باشد)

جهت خرید و دریافت فایل عکس با کیفیت چاپ کلیک کنید