نقشه ایران

نقشه ایران

نقشه ایران به دور صورت بنر و پلات و لمینیت(پرس شده) عرضه می گردد.

ابعاد طرح 100*100 سانتی متر می باشد

مزایا: 

                                        1- اماکن تاریخی و مذهبی هر استان مشخص شده است

                                        2- چاپ طرح در ابعاد بزرگتر

                                        3- خوانا بودن تمامی استانها و مرز آنها